به وضعیت سخت معیشتی و رفاهی معلولین و مددجویان رسیدگی کنید

دسته : سلامت و رفاه اجتماعی

نام فرد مسئول یا سازمان : مقام معظم رهبری / رئیس محترم قوه قضاییه

وضعیت بد معیشتی معلولین و مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و نبود تسهیلات و امکانات لازم برای معلولین در سازمان های دولتی و غیر دولتی موجب شده است تا شرایط سخت کنونی زندگی برایشان دو چندان شود. از بعد معیشتی؛ براساس ماده 79 برنامه ششم توسعه ، مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط 20 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار... پرداخت نماید. در حالیکه افزایش مستمری در سال 97 برای هر خانوار چهارده درصد و در سال 98 ،10 هزار تومان بوده است. ما معلولین و مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) از مقام معظم رهبری و رئیس محترم قوه قضائیه می خواهیم تا ضمن دستور بر اجرای هرچه سریعتر قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، نسبت به وضعیت معیشتی نامبردگان نیز تدابیری اتخاذ فرمایند.

لیست امضا کنندگان