تمام گردش های مالی ممکن در کشور را شفاف کنید

ما امضاء کنندگان این مطالبه از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست داریم تا با تدوین قانونی جامع تحت عنوان شفافیت گردش‌های مالی کشور عموم مردم را در جریان عملکرد مالی نهادها، موسسات وسازمانهایی که به نوعی و با هر نامی از منابع عمومی کشور استفاده می کنند، قرار دهد. این اقدام می تواند به صورت شفاف در سامانه‌ای تحت همین نام و به صورت آنلاین منتشر شود .

شغل لوکوموتیورانی را در ردیف مشاغل سخت و زیان آور قرار دهید

با توجه به شرایط حساس لوکوموتیو ران ها چه در جابجایی مسافر و چه در جابجایی کالاهای خاص، ما امضاء کنندگان این مطالبه از مدیر عامل محترم راه اهن ج.ا.ا. می خواهیم تا شغل لوکوموتیو رانی در ردیف مشاغل سخت و زیان آور قرار گیرد.

مشکلات سامانه حمل و نقل جانبازان و معلولین را مرتفع سازید

در سال های گذشته شهرداری تهران سامانه ای تحت عنوان حمل و نقل جانبازان و معلولین را با هدف سهولت در تردد آنها راه اندازی کرد که در حال حاضر این سامانه حدود 4000 عضو دارد.اخیرا سامانه مذکور دارای افت ها و کمبودهایی شده است که عبارتند از: - نبود بودجه کافی جهت خرید ، تعمیر و نگهداری خودروهای مناسب سازی شده برای معلولان و جانبازان. - عدم تخصیص خودروی سواری برای نابینایان و در نتیجه محدود شدن سرویسهای نابینایان از طرف مسئولین سامانه. ما امضا کنندگان این مطالبه از رئیس محترم شورای شهر تهران خواهان رسیدگی و بررسی مشکلات ذکر شده می باشیم.

برای شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک شبکه مترو تاسیس کنید

مردم شهرستان های ورامین،پیشوا و قرچک با جمعیتی نزدیک به یک میلیون نفر فاقد شبکه مترو می باشند. با توجه به این که ساکنین شهرستانهای مذکور برای کار و تحصیل همواره به پایتخت سفر می کنند و همچنین نقش مهم مترو در کاهش آلودگی هوا و سهولت حمل و نقل مسافران، ما امضاء کنندگان این مطالبه از شما تقاضا داریم برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود.

برای کوتاه قامتان امکانات متناسب با وضعیتشان ایجاد کنید

کوتاه قامتان افرادی هستند که ممکن است نسبت به دیگران کمتر مورد توجه قرار گرفته باشند. وضعیت خاص آنها موجب شده است تا این قشر به طور کامل و یکسان از امکانات موجود بهره نبرند. ما امضاء کنندگان این مطالبه از وزیر محترم کار تقاضای رسیدگی به وضعیت اشتغال کوتاه قامتان ، وزیر محترم ورزش و جوانان رسیدگی به وضعیت ورزش و ایجاد امکانات ورزشی متناسب برای این قشر و همچنین از دولت تقاضا داریم تا در صورت امکان موسسه ای را برای شناسایی کوتاه قامتان نخبه ایجاد نماید تا موجب افزایش سهم این افراد در رشد ، تعالی و پویایی کشور گردد.

<-- قبلی۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸ 19 ۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱ بعدی -->